Perspektywy przepraszają

Perspektywy przepraszają Psychologię UMK

  05.07.2019   admin


W związku z pismem radców prawnych UMK dotyczącego protestu przeciwko nieprawidłowościom w rankingu Perspektyw otrzymaliśmy następujące pismo:


Pani Aleksandra Antonowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zespół Radców Prawnych


Szanowna Pani,

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 czerwca br., jako prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy odpowiedzialnej za Ranking Kierunków Studiów, chciałbym poinformować, że w całości uznajemy zasadność zgłoszonych w nim uwag. Kierunek nie powinien być oceniany w rankingu ze względu na zbyt krótki czas funkcjonowania i brak absolwentów.

Kierunek Psychologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika został już usunięty z tabeli na stronie ww.ranging.perspektywy.pl Poprawiona tabela ukaże się również w kolejnym numerze magazynu edukacyjnego "Perspektywy". Zamieścimy także informację o powodach usunięcia kierunku z tabeli - w wersji drukowanej i internetowej.

Jednocześnie wyrażam ubolewanie z powodu nieuwzględnienia uwag zgłaszanych przez panią prof. Marię Lewicką przez ówczesnych pracowników Działu Rankingów i Analiz Edukacyjnych. Aby uniknąć takie sytuacji w przyszłości uprzejmie proszę o kierowanie wszystkich ewentualnych uwag do mojej wiadomości.

Z wyrazami szacunku

Waldemar Siwiński

Prezes Zarządu