Konkurs GRASP

  18.05.2021   admin


Accomplishment-Science-Progress) w ramach wdrażania strategii Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza!

Konkurs GRASP organizowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt). Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach. Konkurs jest skierowany do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, których zainteresowania badawcze oscylują wokół obszarów reprezentowanych przez Zespół People, Space and Environment (PSE): psychologii społecznej i środowiskowej, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, społeczno-przestrzennych aspektów rozwoju zrównoważonego. Informacje na temat Zespołu można znaleźć na stronie internetowej https://imsert.umk.pl/centrum/zespol-pse/.
Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń! Więcej informacji o konkursie pod tym linkiem: https://www.umk.pl/idub/konkursy/