Relacja z konferencji

PsychoNova II

  18.05.2021   admin#


Sprawozdanie z przebiegu II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej "PsychoNova"

II Ogólnopolska Konferencja Studencka "PsychoNova" odbyła się w dniach 08-09.05.2021. Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 wydarzenie odbyło się w całości online. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Popularyzowania Psychologii „Animus”działające Instytucie Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W wydarzeniu wzięli udział studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz praktycy psychologii i nauk pokrewnych reprezentujący ośrodki naukowe i badawcze z całego kraju.

Konferencję zainaugurował wykład dr Tomasza Jarmakowskiego-Kostrzanowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. "Indywidualne kręgi moralne, czyli dlaczego współczuć i pomagać należy wszystkim, ale niektórym bardziej? ". W trakcie wystąpienia słuchacze mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą m.in. uwarunkowania różnic indywidualnych w zakresie szerokości kręgu moralnego oraz tego, jak różnice w zakresie szerokości kręgów moralnych przekładają się na nasze poglądy, zachowania i stosunek do innych grup. Szczególna uwaga w tym zakresie została poświęcona naszemu zachowaniu w odniesieniu do zwierząt.

Po tym wystąpieniu rozpoczęła się I sesja referatowa, podczas której wynikami swoich badań mogła podzielić się trójka studentów stawiających pierwsze kroki w świecie nauki. W trakcie tej części wystąpiły m.in. Zuzanna Czerniawska oraz Wiktoria Szott z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które zaprezentowały referat pt.: "Badanie reakcji na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji".

Następnie przyszedł czas na wystąpienie drugiego z zaproszonych gości - dr hab. Arkadiusza Guta (prof. UMK). Pan Profesor przygotował dla uczestników wykład pt.: "Rozwojowo o idei umysłu poznawczego silniejszego, niż ludzki: Czyli w jakim momencie i w oparciu, o jakie zasoby dzieci różnicują umysł mamy i Boga". Z treści wystąpienia można było się dowiedzieć m.in. czy to czynniki społeczno-kulturowe czy może jednak poszczególne okoliczności wpływają na zrozumienie przez dziecko tzw. nieomylnych umysłów i kto taki umysł według dziecka może mieć.

Po przewie obiadowej miała miejsce sesja posterowa. W jej trakcie kilkunastu studentów, mogło w formie plakatu zaprezentować wyniki przeprowadzonych badań lub tych dopiero przez siebie planowanych. W ten sposób uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z pracą m.in. Karoliny Nowak i Magdaleny Kozickiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącą "Wpływu poziomu oksytocyny w organizmie na poczucie intymności w związku romantycznym".

II sesję referatową zainaugurowali Gabriela Kania, Konrad Guzowski, Dominik Lech oraz Jakub Twarduś - studenci na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie z wystąpieniem pt.: "Młodzi dorośli - czy dla satysfakcji ze związku liczy się tylko seks?" Następnie przyszła kolej na wystąpienia trzech kolejnych prelegentów.

Ta część zakończyła pierwszy dzień Konferencji "PsychoNova". Dla zainteresowanych uczestników tego dnia odbyły się jeszcze warsztaty:

"Perswazja, czyli sztuka otwierania drzwi do serc i umysłów" przeprowadzone przez Jakuba Wiśniewskiego, reprezentującego Toastmasters Toruń.

"Jak być skutecznym liderem?", które również poprowadził członek Toastmasters Toruń – Michał Basiński.

"O subtelnych wskaźnikach stanu poznawczego", które dla zainteresowanych przygotowała mgr Natalia Pawlaczyk.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się kontynuacją warsztatów. Tym razem były to spotkania pod tytułem:

„Statystyka bayerowska” przygotowane przez dr Liliannę Jarmakowską-Kostrzanowską.

„Studenckie warsztaty z profilowania kryminalnego”, które przygotował i przeprowadził mgr Michał Główczewski.

„Później, jutro, następnym razem… czyli o prokrastynacji” ponownie przeprowadzone przez Jakuba Wiśniewskiego z Toasmasters Toruń.

Pierwszy z dwóch zaplanowanych na ten dzień gościnnych wykładów wygłosiła dr Ludmiła Zając-Lamparska (prof. UKW) na co dzień pracująca na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podczas wystąpienia zatytułowanego „Czy plastyczność poznawcza na granice wiekowe? Efektywność treningu funkcji poznawczych wśród osób starszych.” uczestnicy konferencji mieli okazję dowiedzieć się, czy treningi poznawcze są skutecznie i w jakim zakresie oraz które z tych treningów są najbardziej skuteczne dla osób starszych.

Po tej części przyszedł czas na pierwszą sesję referatową tego dnia. W jej trakcie wygłoszone zostały trzy referaty dotyczące m.in. wpływu aktywizacji religijności na pomoc wobec osób homoseksualnych. Warto zaznaczyć, że w sesji tej wyróżnione głosami uczestników zostało wystąpienie studentki toruńskiej psychologii Małgorzaty Urbańskiej, która przedstawiła niezwykle ciekawe wyniki badań dotyczące tego, jak spostrzegają się wzajemnie mieszkańcy skonfliktowanych miast.

Po przerwie obiadowej głos zabrał ostatni z zaproszonych gości - dr hab. Michał Bilewicz (prof. UW). Podczas wykładu zatytułowanego "Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się mowy nienawiści i sposoby przeciwdziałania im", Pan Profesor podzielił się z uczestnikami Konferencji zarówno wieloma przykładami takich zjawisk, jak i wynikami własnych badań, których podjął się w celu opracowania metod, które pozwalają skutecznie ograniczać to zjawisko.

Następnie miała miejsce ostatnia studencka sesja referatowa w trakcie II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „PsychoNova”. W jej trakcie uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia m.in. Karoliny Pawłowicz i Kingi Molczyk z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które podzieliły się z uczestnikami Konferencji wynikami badań własnych podczas referatu pt. "Czy młodzi artyści naprawdę są niestabilni emocjonalnie?"

Ponownie podczas II edycji naszej Konferencji autorki i autorzy najlepszych posterów oraz referatów mogli liczyć na nagrody w postaci książek, których sponsorem była toruńska Księgarnia Kafka i Spółka. Tym razem nagrody przyznawane były na drodze głosowania uczestników konferencji w formie on-line.

Decyzją uczestników Konferencji wyróżniono następujące referaty:

®I sesja referatowa – Katarzyna Ciechanowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – "Poczucie odpowiedzialności kierowców, związane z nim obciążenia i okoliczności oddziałujące na ostrożne prowadzenie pojazdu– wyniki badań pilotażowych"

®II sesja referatowa – Anna Rosikoń (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – "Samoocena i poczucie koherencji kobiet a ich zadowolenie z seksu: czy stosunek do siebie i do świata ma znaczenie dla satysfakcji seksualnej?"

®III sesja referatowa - Małgorzata Urbańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – "Wzajemne postrzeganie miast skonfliktowanych na przykładzie Torunia i Bydgoszczy"

®IV sesja referatowa – Karolina Pawłowicz i Kinga Molczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - "Czy młodzi artyści naprawdę są niestabilni emocjonalnie?"

Z kolei nagrody za przygotowane i zaprezentowane postery otrzymali:

®Piotr Plichta (SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Poznaniu) – "Integralność istoty białej a uczenie się werbalne i niewerbalne w schizofrenii"

®Weronika Gajda, Filip Nieradka oraz Gabriela Początek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – "Wiedza o relacjach romantycznych dorosłych osób z ASD jako podstawa do wspierania ich poczucia własnej wartości"

®Amelia Kłobukowska oraz Anna Marszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Duchy z przeszłości, czyli byli partnerzy w aktualnym związku? Nieudane relacje romantyczne a obecny związek"

W imieniu Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej "PsychoNova" pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom Konferencji. Jesteśmy wdzięczni za tak duże zainteresowanie i pozytywny odbiór naszego wydarzenia. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom z całego kraju. Dziękujemy także Komitetowi Naukowemu za nieocenione wsparcie intelektualne, a także Patronom, Sponsorom oraz przedstawicielom mediów, którzy przysłużyli się do sukcesu tego wydarzenia.

CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO:

 • prof. dr hab. Maria Lewicka
 • dr Małgorzata Gut
 • dr Monika Lewandowska
 • dr Kamila Łaszewska
 • dr Łukasz Miciuk
 • dr Katarzyna Śliwińska

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

 • Jakub Słupczewski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
 • Marta Szymańska (Prezes SKN „Animus”)
 • Joanna Krzywdzińska
 • Daria Makurat
 • Martyna Olszewska
 • Weronika Puciata
 • Justyna Tulska