Komunikat Dyrektora ICNT

  12.03.2020   admin


Zawieszam do dnia 30 marca 2020 wszelkie inne badania prowadzone w ICNT związane z przychodzeniem osób innych niż pracownicy naukowi i doktoranci UMK np. osób badanych testami psychologicznymi"co oznacza, że studenci nie mogą prowadzić badań w ICNT w tym czasie.

https://icnt.umk.pl/panel/wp-content/uploads/zarzadzenie_nr_9.pdf