Prace roczne - nowe informacje

Ważne informacje o rozliczeniu prac rocznych w roku 2020

  27.03.2020   admin


Szanowni Studenci

ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID19 ustala się następujące zmiany dotyczące zaliczenia prac rocznych w roku akademickim 2019/2020

1. Osoby które zrobiły badania składają normalną pracę empiryczną

2. Osoby które zrobiły częściowo badania zamieszczają w pracy empirycznej to co zrobiły.

3. Pozostałe osoby piszą pracę - projekt badania, a więc praca kończy się na hipotezach, metodzie, proponowanych narzędziach oraz proponowanej statystyce do obliczeń - siłą rzeczy te prace mogą być krótsze bo nie mają dyskusji wyników i wniosków.OSTATECZNY TERMIN DLA WSZYSTKICH JEST JEDEN - WTOREK 15 WRZEŚNIA 2020 do godziny 15.00 w dwóch wydrukowanych egzemplarzach. Niezależnie od tego student musi wysłać ją formie pliku pdf do swojego tutora celem sprawdzenia jej w programie antyplagiatowym.

Prace należy złożyć w pok.102 (Harmonijka).

Po tym termnie prace nie będą przyjmowane, a seminarium roczne będzie rozliczone oceną ndst.