Kolokwia Psychologiczne

Toruń 2024

  20.03.2024   adminKolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Uczestniczą w niej aktualni członkowie Komitetu Psychologii, a także naukowcy z różnych ośrodków akademickich reprezentujący dyscypliny związane z tematyką konferencji oraz dyrektorzy jednostek prowadzących magisterskie studia psychologiczne. Ważną grupą odbiorców są młodzi badacze o znaczącym dorobku publikacyjnym. Celem Kolokwiów jest wymiana doświadczeń z badań nad istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz dyskusja nad kształceniem przyszłych psychologów.

XXXII Kolokwia Psychologiczne poświęcone będą szeroko rozumianym relacjom między człowiekiem i jego środowiskiem fizycznym: zarówno naturalnym jak i zbudowanym przez człowieka. Instytut Psychologii jest jedyną psychologiczną placówką naukowo-dydaktyczną w Polsce, która kształci studentów psychologii w szeroko rozumianej psychologii środowiskowej. Pracownicy Instytutu prowadzą badania w tym zakresie i realizują granty badawcze. W roku 2023 te badania zostały uhonorowane nagrodą Fundacji Nauki Polskiej przyznanej prof. Marii Lewickiej, która jest zatrudniona w tym Instytucie. Dlatego uważamy, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest doskonałym miejscem na zorganizowanie Kolokwiów Psychologicznych o tej właśnie tematyce.

Coraz częściej mówi się o tym, że epoka, w której żyjemy, jest epoką antropocenu, a więc przemożny wpływ na zmiany jakie zachodzą w naszym środowisku mają działania człowieka, niestety w znacznym stopniu niekorzystne dla tego środowiska. Dotyczy to zarówno środowiska naturalnego jak i zbudowanego – kształtu naszych miast. Referaty wygłoszone w trakcie Kolokwiów poświęcone będą aktualnemu stanowi badań w tym zakresie, ze szczególnym naciskiem na znaczenie psychologii dla zrozumienia zjawisk oraz opracowania działań interwencyjnych odwracających niekorzystne zjawiska. Wykładowcami będą specjaliści z kilku uniwersytetów w Polsce (UMCS, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Zaproszonym gościem będzie prof. Gerhard Reese z Uniwersytetu Landau (University of Kaiserslautern-Landau, Germany), badacz związków między tożsamością człowieka i jego działaniami na rzecz środowiska.