Gala FNP

  08.12.2023   admin


Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2023 zostały wręczone! 6 grudnia 2023 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odebrali je tegoroczni laureaci:

Prof. Krzysztof Liberek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. Marcin Stępień z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. Rafał Latała z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Maria Lewicka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Poniżej fotorelacja z imprezy

#


#

#

#


#

#

#

#

#

#

#

#

#