Uroczyste otwarcie

Oficjalne otwarcie budynku Instytutu Psychologii UMK

  08.05.2022   admin


W dniu 7 maja o godzinie 12.00 miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia budynku Instytutu Psychologii. Chociaż użytkujemy naszą siedzibę od 19 listopada, to jednak z uwagi na pandemię, uroczyste otwarcie budynku nastąpiło dopiero w maju. Z całej Polski przyjechali zaproszeni goście z innych jednostek psychologicznych. Nie zabrakło też oczywiście władz Uniwersytetu oraz gości z innych Wydziałów UMK.

#

W czasie uroczystości głos zabrali: prof. Maria Lewicka, która powitała zgromadzonych, a następnie złożyła podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania psychologii w Toruniu oraz wybudowania nowoczesnej siedziby.

#

Następnie w im. Rektora prof. Andrzeja Sokali nieobecnego z powodu choroby głos zabrał Prorektor prof. Wojciech Wysota, który przeczytał list od Rektora, oraz powiedział też kilka słów od siebie.

#

Kolejnym mówcą był były Rektor prof. Andrzej Tretyn, za którego kadencji rozpoczęła się budowa zarówno toruńskiej psychologii jak i siedziby. W podziękowaniu pracownicy Instytutu Psychologii zasadzili drzewo - Miłorząb Japoński przy głównym wejściu do budynku.

#

Ostatnim przedstawicielem władz, który zabrał głos był Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK.

#

Na koniec uroczystości głos zabrała studentka 5 roku psychologii Anna Grabianowska, autorka oraz główna wykonawczyni projektu ogrodów w dwóch patio bydynku.

#

Po części oficjalnej miał miejsce bankiet podczas którego można było zwiedzać budynek.

#