Rejestracja żetonowa

na zajęcia z języka obcego

  23.01.2024   admin


Informujemy, że system rejestracji na egzamin zwalniający z języka obcego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia zostanie otwarty w UCJO

w dniu 29.01.2024 od godz. 8:00 do godz. 23:59. Informacje dotyczące egzaminu zwalniającego na 2 stopniu są dostępne na stronie: https://ucjo.umk.pl/student/lektoraty/egzamin-zwalniajacy-z-zajec/

Natomiast system rejestracji na zajęcia z języków obcych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2 stopnia, w UCJO zostanie otwarty w dniu 12 lutego 2024 (godz. 08:00)
i będzie otwarty do 8 marca 2024 (23:59).

Zasady rejestracji internetowej na zajęcia z języka obcego w roku akademickim 2023/2024 są dostępne na stronie: https://ucjo.umk.pl/student/lektoraty/zapisy-na-zajecia/