Kolejny sukces prof. Czachowskiego

Znów Stypednium za publikacje

  02.10.2017   admin


Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn przyznał pierwsze po wakacyjnej przerwie stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe.

Wśrod nagorodzonych po raz kolejny znalazł się pracownik dr hab. Sławomir Czachowski, prof. UMK za publikację we współpracy z dr Agnieszką Sowińską z Wydziału Filologicznego The linguistic validation of the gut feelings questionnaire in three European languages w "BMC Family Practice", Vol. 18 art. no. 54 2017 s. 1-10. Impact Factor ISI: 1.751, punktacja MNiSW: 30.000.


Serdecznie gratukujemy!