Kolejne stypendium Rektora

dla naszego pracownika

  18.12.2017   admin


Na zakończenie roku 2017 znów rozdano Stypendia Rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe. Miło nam niezmiernie, że tym razem również wśród nagrodzonych znalazł się już po raz kolejny dr Adrian Wójcik, który otrzymał stypendium za publikację: Visiting Auschwitz: evidence of secondary traumatization among high school students w "American Journal of Orthopsychiatry 2017", s. 1-7. Impact Factor ISI: 1.692, punktacja MNiSW: 35.000. Serdecznie gratulujemy.