Organizacja roku 2023/2024

Kalendarz akademicki 2023/2024

Kalendarz akademicki roku akademickiego 2023/2024


Inauguracja 2 października 2023
SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2023 r. do 19 lutego 2024 r.
Zajęcia dydaktyczne

od 3 października 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.

Wakacje zimowe

od 23 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r.

Zajęcia dydaktyczne

od 8 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa

od 6 lutego 2024 r. do 18 lutego 2024 r.

Święto Uniwersytetu 19 lutego 2023 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa

od 20 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r.SEMESTR LETNI

od 20 lutego 2024 r. do 30 września 2024 r.

Zajęcia dydaktyczne

od 20 lutego 2024 r. do 28 marca 2024 r.

Wakacje wiosenne

od 29 marca 2024 r. do 2 kwietnia 2024 r.

Zajęcia dydaktyczne

od 3 kwietnia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.

Egzaminacyjna sesja letnia

od 15 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.

Wakacje letnie

od 29 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r

Egzaminacyjna sesja poprawkowa od 1 września 2024 r. do 14 września 2024 r.

*Ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć i zdania wszystkich egzaminów objętych planem studiów
w semestrze zimowym upływa 19 marca 2024 r., a w semestrze letnim 20 września 2024 r.


W celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów ustala się, że:

 1. 3 kwietnia (środa) 2024 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek;
 2. 14 maja (wtorek) 2024 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.


 1. Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2020, poz. 1920):
  1. 1) 1 listopada 2023 r. (Wszystkich Świętych);
  2. 2) 11 listopada 2023 r. (Narodowe Święto Niepodległości);
  3. 3) 6 stycznia 2024 r. (Święto Trzech Króli);
  4. 4) 1 maja 2024 r. (Święto Państwowe);
  5. 5) 3 maja 2024 r. (Święto Narodowe Trzeciego Maja);
  6. 6) 19 maja 2024 r. (Zielone Świątki);
  7. 7) 30 maja 2024 r. (Boże Ciało).
 2. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:
  1. 1) 2 października 2023 r. (inauguracja roku akademickiego);
  2. 2) 30-31 października 2023 r.;
  3. 3) 2-3 listopada 2023 r.;
  4. 4) 2 maja 2024 r.;
  5. 5) 10-12 maja 2024 r. (juwenalia);
  6. 6) 31 maja 2024 r.