Wybory tutorów na rok akademicki 2017/2018


Zasady wyboru:

  1. Każdy Student pierwszego roku musi obowiązkowo wybrać tutora, który będzie jego opiekunem naukowym w następnym roku akademickim. Tutor (na drugim roku studiów) pełni funkcję doradcy pomagającego zarówno w wyborze zajęć fakultatywnych jak i kształtowaniu ścieżki naukowej Studenta, którym się opiekuje.
  2. Student może wybrać tylko jednego tutora, z którym współpracuje przez cały rok akademicki, aż do następnych wyborów tutorów.
  3. Wyboru tutora należy się podjąć w terminie od 22.05.br do końca semestru letniego tj. do 14.06.br.
  4. Wyboru Tutora dokonuje się po przez osobisty kontakt na dyżurze z jedną z dwunastu możliwych osób do wyboru (lista poniżej). W czasie takiego spotkania nauczyciel akademicki zapoznawszy się z oczekiwaniami Studenta, może wziąć go pod opiekę, lub skierować do innego tutora z powodu braku miejsc lub ze względu na to, że zainteresowania Studenta lepiej będą rozwijane we współpracy z innym tutorem.
  5. Student ma prawo zmiany tutora w ciągu roku akademickiego, ale w tym celu musi uzyskać pisemną zgodę dotychczasowego oraz nowego tutora.

    Lista osób mogących być opiekunem studenta w roku 2017/2018