Wyniki badań prof. Białeckiej

  23.10.2023   admin


Zespół psychologów z UMK kierowany przez prof. Martę Białecką przeprowadził badania na temat dobrostanu psychicznego uczniów w toruńskich szkołach.


#


Ponad 60 proc. uczniów ma zaniżoną samoocenę i podobnie nisko ocenia swoje samopoczucie a ponad 50 proc. powinno zostać zbadane pod kątem depresji – wynika z badań, o których poinformowało radio TOK FM.

Dziewczynki są w gorszej formie

Naukowcy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadzili ankiety wśród 600 uczniów - w wieku 12-18 lat. Ankieta skierowana była także ich rodziców. Pytania dotyczyły m.in. samooceny, społecznego nastawienia do zmian, optymizmu, a także strategii radzenia sobie z emocjami. Badania zostały przeprowadzone po to, aby ocenić, jak uczniowie się czują i z jakimi problemami na co dzień się mierzą. Chodziło także o sprawdzenie, jaki wpływ na ich kondycję psychiczną wywarła pandemia Covid-19.

- Naszym zdaniem młodzież, jako cała grupa, wymaga wsparcia. Trzeba dać im szansę wypowiedzieć się o swoim samopoczuciu, lękach i obawach – podkreśla na antenie radia koordynatorka badań prof. Marta Białecka. - Bardzo duża grupa młodzieży, bo aż 60 procent, ocenia siebie samego nisko. Gdyby myśleć o typowej sytuacji, to trzeba by oczekiwać, że będzie to jakieś 20 procent młodzieży, która ma takie niskie wyniki. Tutaj jest aż 60 procent. To jest bardzo smutny wynik - oceniła prof. Białecka

Co ciekawe. gorsze wyniki mają dziewczynki niż chłopcy. Z czego to wynika? Naukowcy tłumaczą, że często z przekonania, że to one są odpowiedzialne za udzielanie wsparcia innym. Chłopcy natomiast są mniej chętni do pomagania, bo uznają, że takie działanie nie leży w ich kompetencjach.

Zdaniem naukowców złe samopoczucie, niska samoocena, negatywne nastawienie do rzeczywistości i brak optymizmu oznacza, że dzieci i młodzież nie będą zmotywowani do dalszych działań. Dlatego też konieczna jest dalsza diagnostyka dzieci i ewentualne wsparcie medyczne.

Potrzebne codzienne wsparcie psychologiczne

Zdaniem badaczy toruńska młodzież potrzebuje wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Dlatego jeszcze w tym roku w 10 szkołach, w których były prowadzone badania, ruszy pilotaż program pomocy psychologicznej. Będzie on trwał do końca roku szkolnego, ale miasto już zapowiada, że od września 2024 r. zostanie rozszerzony na inne placówki w mieście.