"PsychoNova" - relacja

Sprawozdanie z przebiegu III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej "PsychoNova"

  27.06.2022   admin


W dniach 29-29 maja 2022 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Studencka "PsychoNova". Była to wyjątkowa edycja naszej konferencji, ponieważ pierwszy raz odbyła się w nowym domu toruńskiej Psychologii. Organizatorami wydarzenia byli Instytut Psychologii UMK oraz Koło Naukowe Popularyzowania Psychologii „Animus. W wydarzeniu wzięli udział studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz praktycy psychologii i nauk pokrewnych reprezentujący ośrodki naukowe i badawcze z całego kraju. Tradycyjnie przybyli goście zostali przywitani przez Dyrektor Instytutu Psychologii prof. Marię Lewicką oraz opiekuna KNPP „Animus” dr Małgorzatę Gut.

#

Wykład inauguracyjny pt. „Metoda pośredniej oceny szczerości: szanse, pułapki i możliwości dalszego rozwoju” wygłosiła dr Joanna Ulatowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie tego wystąpienia uczestnicy konferencji mieli szansę dowiedzieć się na czym polega metoda pośredniej oceny szczerości oraz poznać jej wady i zalety. Dodatkowo była to szansa pogłębienia swojej wiedzy na temat trafności różnych metod wykorzystywanych do wykrywania kłamstwa. Co więcej, podczas wykładu dr Ulatowska wskazała dalsze kierunki badań w tym zakresie.

#

Po wykładzie inauguracyjnym przyszedł czas na I sesję referatową, podczas której wynikami swoich badań mogła podzielić się trójka studentów. W trakcie tej części wystąpili Iga Czyżykowska (UMK), Konrad Kozłowski (UMK) oraz Katarzyna Stefańska i Julia Stanek (UW). Referaty dotyczyły szeroko pojętej psychologii poznawczej m.in. związku między treningiem muzycznym a pamięcią roboczą, a także wpływu kolorów na zapamiętywanie elementów wizualnych.

#

Po przerwie kawowej rozpoczęła się sesja posterowa, w trakcie której licznie przybyli na konferencję studenci, prezentowali wyniki przeprowadzonych przez siebie badań w formie plakatów. Ponadto, istniała również możliwość prezentacji i dyskusji nad dopiero planowanymi projektami. W tej formie uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z pracami m.in. Wojciecha Piotrowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącą wpływu motywacji przy wyborze diety na samopoczucie psychiczne, a także Amelii Kłobukowskiej (UMK) pt. „Polska adaptacja Skali FoMo”.

#

Następnie przyszedł czas na wystąpienie drugiego z zaproszonych gości - dr hab. Małgorzaty Anny Basińskiej (prof. UKW). Pani Profesor przygotowała dla uczestników wykład pt.: "Syndrom demoralizacji w zmaganiu się z chorobą". Z treści wystąpienia można było dowiedzieć się czym jest konstrukt „demoralizacji” z perspektywy psychologii klinicznej oraz psychosomatyki, a także jakie są modele kształtowania się syndromu demoralizacji, kryteria jego rozpoznawania oraz różnicowania.

#

Ostatni blok wystąpień, czyli II sesję referatową zainaugurowała Martyna Olszewska – studentka psychologii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z wystąpieniem pt.: "Mini baza filmowych bodźców relaksujących”. Następnie przyszła kolej na wystąpienia kolejnych prelegentów – Pawła Brzóski (SWPS) oraz Bartłomieja Nowaka (SWPS).

#

Ta część wystąpień zakończyła pierwszy dzień Konferencji "PsychoNova"

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się cyklem warsztatów przygotowanych dla uczestników III edycji naszej konferencji. Można było wziąć udział w następujących warsztatach:

●„Siła komunikacji – jak budować porozumienie w oparciu o metodologię FRIS” prowadzonych przez mgr Anne Mielczarek-Taicę.

●„Podstawy działania czujników elektronicznych” prowadzonych przez mgr Sławomira Dudę.

●„Czy to prawda, że dzieci są szczerze? Fakty i mity na temat dziecięcych kłamstw.” prowadzonych przez dr Joannę Płotnikowską.

●„Zanim wyjdziesz na scenę – proces przygotowania wystąpienia publicznego” prowadzonych przez Jakuba Wiśniewskiego.

Pierwszy z dwóch zaplanowanych na ten dzień wykładów wygłosił dr hab. Michał Harciarek (prof. UG) na co dzień pracująca na Uniwersytecie Gdańskim oraz pełniący rolę Przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN i Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG. Podczas wystąpienia zatytułowanego „Neuropsychologiczny model powstawania dysfunkcji poznawczych w chorobach somatycznych” uczestnicy konferencji mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób wybrane choroby somatyczne i sposoby ich leczenia wpływają na działanie mózgowia, a w efekcie przyczyniają się do zmian funkcjonowania poznawczo-emocjonalnego.

#

Po wykładzie inaugurującym drugi dzień Konferencji przyszedł czas na ostatnią sesję referatową tegorocznej edycji. W jej trakcie wygłoszone zostały kolejno trzy referaty. Wynikami swoich badań podzielili się: Dominika Jurgiel (UMK), Anna Rosikoń (WSEI) razem z Martą Wośko (WSEI) oraz Edyta Sperling (Uniwersytet Wrocławski). Wystąpienia te dotyczyły m.in. związku zmiennych psychologicznych z strukturą postaw prośrodowiskowych oraz heurystyki wysiłku w sztuce.

#

Po przerwie obiadowej głos zabrał ostatni z zaproszonych gości - dr Adrian Wójcik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Podczas wykładu zatytułowanego "Jak być dobrym psychologiem prośrodowiskowym?", dr Wójcik pokazał w jaki sposób minimalizować dotychczasowe ograniczenia w zakresie komunikacji wiedzy o zmianach klimatu i jak można skutecznie aplikować wiedzę psychologiczną do rzeczywistej ochrony środowiska.

#

Ponownie podczas III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „PsychoNova” autorki i autorzy najlepszych posterów oraz referatów mogli liczyć na nagrody w postaci książek. Tym razem nagrody przyznawane były na podstawie ocen wystawianych przez komisję składającą się z członków Komitetu Naukowego oraz pracowników naukowo-dydaktycznych toruńskiej psychologii oraz kognitywistyki.

Decyzją komisji wyróżniono następujące referaty:

●W I sesji referatowej: Konrad Kozłowski (UMK) – „Czy sama obecność telefonu wystarczy by pogorszyć nasze funkcjonowanie poznawcze? Efekt brain drain w nawiązaniu do lęku przed odłączeniem (FOMO) oraz umiejętności odraczania gratyfikacji”

 • W II sesji referatowej: Martyna Olszewska (UMK) – „Mini baza filmowych bodźców relaksujących”
 • W III sesji referatowej: Edyta Sperling (Uniwersytet Wrocławski) – „Heurystyka wysiłku w sztuce i wybranym rodzaju rzemiosła. Rozszerzona replikacja badań Krugera i in. (2004)”

Z kolei nagrody za przygotowane i zaprezentowane postery otrzymali:

●Kacperz Zyskowski (UMK) “Co dostrzegasz, gdy jesteś liderem? Wpływ władzy na plastyczność uwagi.”

 • Amelia Kłobukowska (UMK) “Polska adaptacja Skali FoMo.”

●Lena Nowicka & Natalia Milewicz (UMK) “Niewypalone o wypaleniu nauczycieli - czyli KWZN.”

W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej "PsychoNova" pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom Konferencji. Jesteśmy wdzięczni za duże zainteresowanie i pozytywny odbiór naszego wydarzenia. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom z całego kraju. Dziękujemy także Komitetowi Naukowemu za nieocenione wsparcie intelektualne, a także Patronom, Sponsorom oraz przedstawicielom mediów, którzy przysłużyli się do sukcesu tego wydarzenia. Zachęcamy do dalszego śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie będziemy ogłaszać informacje dotyczące kolejnych edycji naszej Konferencji!

Komitet Organizacyjny razem z prof. Marią Lewicką przed wejściem do nowego budynku Instytutu Psychologii UMK.

#

CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO:

●prof. dr hab. Marta Białecka-Pikul

 • dr Małgorzata Gut
 • dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski
 • dr Monika Lewandowska
 • dr Kamila Łaszewska

● dr Łukasz Miciuk

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

●Martyna Olszewska

 • Daria Makurat
 • Jakub Słupczewski
 • Konrad Kozłowski
 • Weronika Krysik
 • Aleksandra Łuczak
 • Weronika Pytlarz
 • Gabriela Niesłuchowska
 • Irena Motyl
 • Zofia Motyl

●Weronika Puciata

ZDJĘCIA: Justyna Tulska