Prof. Lewicka członkiem PAN

Profesor Maria Lewicka wybrana do Komitetu Psychologii PAN

  01.02.2020   adminAż 51 naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostało wybranych do komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023.

Wśród naukowców z UMK, którzy przez najbliższe lata będą zasiadać w komitetach PAN, znajdują się reprezentanci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (9), Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (9), Wydziału Humanistycznego (5), Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (5), Wydziału Nauk Historycznych (5), Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (4), Wydziału Chemii (2), Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (2), Wydziału Lekarskiego (2), Wydziału Matematyki i Informatyki (2), Wydziału Farmaceutycznego (1), Wydziału Nauk o Zdrowiu (1), Wydziału Prawa i Administracji (1), Wydziału Sztuk Pięknych (1), Wydziału Teologicznego (1) i Biblioteki Uniwersyteckiej (1).

Wśród osób z Wydziału FINS jest nasz przedstawiciel - prof. Maria Lewicka została wybrana do Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauka.

Serdecznie gratulujemy. Poniżej przedstawiamy zadania jakie realizuje Komitet Psychologii PAN


Komitetu Psychologii PAN realizuje zadania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych:

1. Promowanie wysokiej jakości badań naukowych – promowanie twórczych dokonań, zwłaszcza publikowanych w obiegu międzynarodowym i stanowiących znaczący wkład do nauki. Realizacji tego celu służą między innymi dyskusje i referaty podczas zebrań plenarnych Komitetu oraz konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Komitet, w tym zwłaszcza corocznej konferencji naukowej "Kolokwia Psychologiczne".

2. Promowanie wysokiej jakości publikacji naukowych w zakresie psychologii – temu celowi służy:
- wydawanie czasopism naukowych afiliowanych przy KP PAN: Polish Psychological Bulletin;
- ocena jakości czasopism naukowych i monografii z zakresu psychologii, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- oddziaływanie na środowisko polskich psychologów badaczy w kierunku podtrzymywania i doskonalenia standardów publikacyjnych oraz publikowania wyników badań w obiegu międzynarodowym.

3. Promowanie wysokiej jakości kształcenia w zakresie psychologii - dyskutowanie kwestii jakości kształcenia, zwłaszcza sytuacji braku funkcjonujących rozwiązań legislacyjnych dotyczących zawodu psychologa.

4. Przygotowywanie opinii, ocen i ekspertyz na temat rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących funkcjonowania jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, w tym zasad parametryzacji jednostek naukowych, organizacji studiów i jakości kształcenia w zakresie psychologii i nauk pokrewnych.

5. Promowanie dobrych praktyk dotyczących jakości badań, dydaktyki oraz etycznych aspektów aktywności naukowej.

6. Promowanie rozwoju naukowego i osiągnięć młodych badaczy, m.in. za pośrednictwem kolejnej edycji konkursu o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego.

7. Prowadzenie środowiskowej debaty na temat zagadnień istotnych dla środowiska psychologów, jak na przykład dobre praktyki w organizacji nauki, badaniach i nauczaniu psychologii, rozwój psychologii, promocja dobrych wzorów w zakresie aktywności akademickiej i społecznej badaczy oraz dydaktyków. Dyskusje te odbywają się podczas spotkań Komitetu, a także podczas spotkań z dziekanami wydziałów psychologii i dyrektorami instytutów psychologii w ramach konferencji „Kolokwia Psychologiczne”.

8. Podejmowanie aktualnych problemów zgłaszanych przez środowisko naukowe i społeczne.

9. Działania organizacyjne związane z koordynowaniem aktywności Komitetu, jego Komisji i Zespołów.