​Stanowisko Komitetu Psychologii PAN

​Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie języka debaty publicznej dotyczącej społeczności LGBT+

  20.06.2020   admin


Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie języka debaty publicznej dotyczącej społeczności LGBT+

(przyjęte w trakcie głosowania elektronicznego w dniu 19 czerwca 2020 r.)


Razem z LGBT+

”Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. Treść tego zdania, stanowiącego fragment wprowadzenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jednoznacznie wskazuje, że równość i gwarancje braku dyskryminacji przynależą się każdemu człowiekowi, niezależnie od różnych jego cech, w tym płci, tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej.

Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk stanowczo sprzeciwia się wszelkim próbom wykorzystywania w dyskursie publicznym języka opartego na negowaniu godności, człowieczeństwa czy przypisanych jednostce praw. Pragniemy podkreślić, że dehumanizujący język i związana z nim stygmatyzacja grup mniejszościowych to formy przemocy prowadzące do wykluczenia i dyskryminacji, co więcej stanowią podstawę zwiększonego ryzyka problemów psychicznych oraz prób samobójczych. W szczególny sposób dotyka to ludzi młodych, o nie w pełni ukształtowanych mechanizmach radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Wyrażamy pełne wsparcie i solidarność z osobami należącymi do społeczności LGBT+. Wierzymy głęboko, że dyskusje dotyczące przynależnych im praw powinny się toczyć wyłącznie na gruncie równorzędności wszystkich ludzi i z użyciem języka szanującego godność każdej istoty ludzkiej.


Oryginalny dokument do pobrania