Udane Debiuty psychologów

Łukasz Miciuk oraz Natalia Pawlaczyk Laureatami Konkursu Debiuty

  02.07.2020   admin


WYNIKI KONKURSU - DEBIUTY 2

Konkurs skierowany był do (1) młodych naukowców posiadających stopień doktora, którzy w szczególności wpisują się w definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (2) nauczycieli akademickich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 50. roku życia, (3) nauczycielek akademickich spełniających wymogi grupy pierwszej lub drugiej, które w ostatnich trzech latach urodziły i wychowywały (urlop macierzyński lub/i wychowawczy) dziecko, którzy nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zezewnętrznych pochodzących z Narodowego Centrum Nauki (NCN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) lub Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

W konkursie złożono 27 zgłoszeń do rady HS, 7 zgłoszeń do rady ST oraz 18 zgłoszeń do rady NZ (razem 52 wnioski spełniające wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista nagrodzonych w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Debiuty 2".

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:

 1. Dr Marcin Fałdziński, "Quantitative risk management with application of high and low prices in case of multivariate models", liczba punktów: 84.
 2. Dr Dorota Górecka, "Multi-criteria assessment of sustainable development in regions of Ponad, Belarus and Ukraine, with particular", liczba punktów: 80.
 3. Dr hab. Artur Duda, prof. UMK, "Corporal-Performative Acting in Central and Eastern European Contemporary Theatre. Aesthetic Variants form Transnational Perspective", liczba punktów: 75.
 4. Dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK, "Polish Native Faith (rodzimowierstwo). Slavic heritage in the world of late modernity", liczba punktów: 75.
 5. Mgr Natalia Pawlaczyk, "Through the foot to the brain", liczba punktów: 75.
 6. Dr Łukasz Miciuk, "The role of intergrative complexity in the accuracy of self-knowledge", liczba punktów: 74,5.
 7. Dr Kinga Majchrzak-Ptak, "Sites of Memory in the Spaces of Vilnius University. The etnographic study", liczba punktów: 74.
 8. Dr Magdalena Kowalska, "Echoes of the nineteenth-century Polish uprisings in the south of France: journalism, poetry and personal", liczba punktów: 72,5.
 9. Dr Łukasz Wojtkowski, "The Critical Deconstruction of Mediatization: Technology, Data and Agency", liczba punktów: 70,5.
 10. Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK, "Environmental Constitutionalism. Theoretical, Philosophical and Socio-legal Dimensions", liczba punktów: 70.
 11. Dr Maciej Szatkowski, "Chinese socially engaged art in the 1980s and 1990s", liczba punktów: 65.
 12. Dr Agnieszka Markuszewska, "Poetry Without Borders. Romantic Poetical Prose in a New Comperative Perspective (Polish, English and French literature)", liczba punktów: 62,5.
 13. Dr Krzysztof Wasilewski, "Social diversity of universities and spatial and educational mobility of students in the context of the Bologna", liczba punktów: 61.

Nauki Ścisłe i Techniczne:

 1. Dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK, "Innovative ionic liquids as ion carriers in polymer inclusion membranes", liczba punktów: 91,2.
 2. Dr Marcin Nowak, "High-resolution 3D water quality mapping using underwater unmanned vehicle for assessing the environmental impacts on the state of lakes", liczba punktów: 74,8.

Nauki o Życiu:

 1. Dr hab. Magdalena Izdebska, prof. UMK, "Correlation analysis of metalloproteinase-9 and cytokeratin in the context of migration of breast cancel cells with different degrees of invasivity", liczba punktów: 93,75.
 2. Dr hab. Robert Lenartowski, "Phenotypic effects of RNAi-mediated CRT3 gene silencing in growing pollen tubes", liczba punktów: 88,75.
 3. Dr Anna Klimaszewska-Wiśniewska, "Transcriptomic approach toward molecular backgrounds of chemoresistance to chemosensitivity switching in an in vitro model of melanoma treated with the novel drug combination", liczba punktów: 87,5.
 4. Dr Lidia Gackowska, "Assessment of hypoxia signalling pathwayin childhood acute lymphoblastic laukemia", liczba punktów: 81,25.
 5. Dr Łukasz Fijałkowski, "Finding and understanding mechanisms of action of selected compounds active on central nervous system monoamine transporters", liczba punktów: 66,25.
 6. Dr Marcin Gackowski, "Application of new in silico tools in the structure-activity relationship of anticancer drugs", liczba punktów: 65.
 7. Dr Anna Nowakowska, "New view on snails' perspective defence against unpredictable stress: the role of heat and cold shock proteins", liczba punktów: 64,5.

Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały Rady Naukowe Dziedzin Nauki (RNDN), osobno w trzech dziedzinach nauki: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki Ścisłe i Techniczne oraz Nauki o Życiu. Poniżej składy każdej Rady:

Rada Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS):

 • dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
 • dr Adrian Wójcik (UMK)
 • prof. dr hab. Krystyna Bartol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Ewa Dahling-Turek, prof. IS PAN (Polska Akademia Nauk)
 • dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Joanna Wojdon (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Rada Nauk Ścisłych i Technicznych:

 • prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski (WFAiIS UMK)
 • prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski (WFAiIS UMK)
 • prof. dr hab. Agnieszka Szumna (Polska Akademia Nauk w Warszawie)
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossut (Instytut Nenckiego)
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski (Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych)

Rada Nauk o Życiu:

 • prof. dr hab. Alina Borkowska
 • dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK
 • dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK
 • dr hab. Agnieszka Gorzkowska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 • prof. dr hab. Grzegorz Króliczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Edyta Reszka, prof. UŁ (Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi)
 • dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK

Gratulujemy wszystkim laureatom.