Aktualności

W tej sekcji można znaleźć bieżące informacje dotyczące studiów oraz działalności pracowników i studentów Instytutu Psychologii UMK.


#
Oct / 04 / 2017 admin
Pierwsze spotkanie

Spotknie informacyjne nowych studentów psychologii

#
Oct / 03 / 2016 admin
Pierwsze spotkanie

Spotkanie informacyjne dla studentów I roku Psychologii na Wydziale Humanistycznym UMK