Aktualności

W tej sekcji można znaleźć bieżące informacje dotyczące studiów oraz działalności pracowników i studentów Instytutu Psychologii UMK.


#
Mar / 22 / 2016 admin
Powołanie Katedry Psychologii

Senat UMK głosował jednomyślnie

#
Dec / 15 / 2015 admin
Utworzenie Psychologii na UMK

Uchwała Senatu z dnia 15 grudnia 2015 roku