Dyskryminowane badania

Pierwszy artykuł w roku 2018

  23.02.2018   admin


Dyskryminowane badania

Liczne badania naukowe wskazują, że sami badacze nie są wolni od przejawów dyskryminacji. Najnowsze badania Aleksandry Cisłak z Katedry Psychologii UMK, Magdaleny Formanowicz z Uniwersytetu w Bernie i Tamar Saguy z Interdisciplinary Center w Izraelu opublikowane w Scientometrics pokazują, że jakość badań naukowych może być tendencyjnie oceniana ze względu na ich temat. Analiza bibliometryczna 1046 artykułów opublikowanych w latach 2008–2015 pokazała, że badania dotyczące tematu dyskryminacji płciowej są rzadziej finansowane z grantów i publikowane w mniej prestiżowych pismach naukowych o niższym wskaźniku Impact Factor niż badania dotyczące innych przejawów dyskryminacji. Cały tekst do przeczytania tu: http://rdcu.be/HBXY

Tak więc mamy pierwszą publikację pracownika Katedry Psychologii w roku 2018. Czekamy na następne.