Spis zajęć fakultatywnych

Spis zajęć fakultatywnych dla II i III oraz IV i V roku na kierunku psychologia


Spis zajęć fakultatywnych dla II i III roku

oraz

zajęć fakultatywnych dla IV i V roku

niebędących zajęciami przypisanymi do specjalizacji

na kierunku psychologia

w roku akademickim 2019/2020Nazwisko imię

Tytuł fakultetu dla roku II i III

liczba godzin / forma

semestr/

ECTS

dr Joanna Ulatowska

Psychologia kłamstwa

15 / ćwiczenia

Letni

2

Fałszywa pamięć - czy możemy ufać naszym wspomnieniom

30 / wykład

Letni

3

dr Łukasz Miciuk

Psychologia sztuki i twórczości

15 / ćwiczenia

Zimowy

2

dr hab. Sławomir Czachowski

Psychosomatyka

30 / wykład

Zimowy

3

prof. Maria Lewicka

Psychologia miejsca

30 /wykład

Zimowy

3

dr Katarzyna Śliwińska

Kino a zaburzenia psychiczne

30 / ćwiczenia

Zimowy

3


dr hab. Maciej Trojan

Ćwiczenia terenowe z etologii*

30 / laboratorium*

Letni*

3

Umysły innych zwierząt

30 / wykład

Letni

3

dr Bibianna Bałaj

Wyobraźnia - cechy, funkcje i metody badania

15 / konwersatorium

Zimowy

2

Eye-tracking

30 / ćwiczenia

Letni

3

dr hab. Radosław Sojak

Ogólna metodologia nauk

30 / wykład

Zimowy

3

dr Aleksandra Cisłak

Psychologia polityczna

30 / wykład

Letni

3

dr Judyta Gulatowska

Badania ilościowe przez internet

30 / ćwiczenia

Zimowy

3

dr Kamila Łaszewska

Trening asertywności

15
/ laboratorium x 2 grupy

Zimowy

2

Sen i chronopsychologia 15 / laboratorium Letni 2
dr Monika Lewandowska Przełomowe przypadki w neuropsychologii 15 / laboratorium
Letni 2
Percepcja czasu 15 / laboratorium Letni 2Nazwisko imię Tytuł fakultetu dla roku IV i V liczba godzin / forma semestr ECTS

dr hab. Adam Tarnowski, prof UW

Budowa i zastosowanie kwestionariusza MMPI 2 15 / konwersatorium Zimowy

2

Dr n. med. Tomasz Rosochowicz Zespoły otępienne w neurologii15 / wykład Zimowy 2* kurs miał miejsce w dniach 1.08-8.08.2020 w bazie terenowej Wydziału Biologii UW w Urwitałcie.