Program specjalizacji

Stosowana Psychologia Zwierząt

Program specjalizacji Stosowana Psychologia Zwierząt obejmuje 4 semestry nauki, w czasie których student musi zdobyć 36 punktów ECTS
oraz odbyć 360 godzin zajęć.


Stosowana Psychologia Zwierząt


Semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

VII

0911- P-SP- SPZ- EP

Etologia poznawcza

W

30

3

egzamin

VII

0911-P-SP- SPZ-TBZ

Techniki badania zachowania się zwierząt

Lt

30

3

zal. na ocenę

VII 0911-P-SP- SPZ-PUZ Procesy uczenia się u zwierząt
K 15 1 egzamin
VII

0911- P-SP- SPZ- PUZ

Procesy uczenia się u zwierząt
L 15 2 zal. na ocenę
VIII

0911- P-SP- SPZ- EZU

Etologia zwierząt udomowionych

W 30 3 egzamin
VIII

0911- P-SP- SPZ- WZC

Wpływ zwierząt na człowieka

K 30 3 egzamin
VIII 0911- P-SP- SPZ-EZ Ewolucja zachowania K 30 3 egzamin
IX 0911- P-SP- SPZ-PHIP Podstawy hipoterapii K 30 3 egzamin
IX 0911- P-SP- SPZ-PKYN Podstawy kynotrapii K 30 3 egzamin
IX 0911-P- SP-SPZ- PBZ Problemy behawioralne zwierząt K 30 3 egzamin
X 0911- P-SP- NP- NKD Analiza zachowania się zwierząt w praktyce L 30 3 zal. na ocenę
X 0911- P-SP- SPZ- PTZZ Podstawy terapii zaburzeń zachowania się zwierząt K 30 3 egzamin
X 0911- P-SP- SPZ-SZ Szkolenie zwierząt Lt 30 3 zal. na ocenę
Ogółem: 360 36

Legenda:

W – wykład
Ćw – ćwiczenia
L - laboratorium
Lt – laboratorium terenowe
K – konwersatorium
Sp – seminarium przedmiotowe
Sd – seminarium dyplomowe