Program specjalizacji

Stosowana Psychologia Zwierząt

Program specjalizacji Stosowana Psychologia Zwierząt obejmuje 4 semestry nauki, w czasie których student musi zdobyć 48 punktów ECTS zaliczając 15 różnych zajęć w ciągu 360 godzin nauki.


Stosowana Psychologia Zwierząt

#Legenda:

W – wykład
Ćw – ćwiczenia
L - laboratorium
Lt – laboratorium terenowe
K – konwersatorium
Sp – seminarium przedmiotowe
Sd – seminarium dyplomowe