Program specjalizacji

Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa

Program specjalizacji Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa obejmuje 4 semestry nauki, w czasie których student musi zdobyć 36 punktów ECTS oraz odbyć 360 godzin zajęć.


Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa


Semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

VII

0911- P-SP- PS- PSSR

Psychologia środowiskowa

W

30

3

egzamin

VII

0911- P-SP- PS- MBS

Metody badań środowiskowych

Ćw

30

3

zal. na ocenę

VII 0911-P-SP- PS-GSI

Geograficzne systemy informacyjne

L 30 3 zal. na ocenę
VIII

0911- P-SP- PS-PM

Psychologia miasta

W 30 3 egzamin
VIII

0911- P-SP- PS- ZPS

Zastosowanie psychologii społecznej w zachowaniach prośrodowiskowych

W 30 3 egzamin
VIII

0911- P-SP- PS-PW


Psychologia władzy

W 30 3 egzamin
IX

0911- P-SP- PS-RK

Rozwiązywanie konfliktów

Ćw 30 3 zal. na ocenę
IX

0911- P-SP- PS-PP

Przestrzeń publiczna

W 30 3 egzamin
IX

0911- P-SP- PS-NM

Negocjacje i mediacje

Ćw 30 3 zal. na ocenę
X

0911- P-SP- PS- PSM

Psycholog społeczny w mediach

Ćw 30 3 zal. na ocenę
X

0911- P-SP- PS- PGM

Procesy grupowe i międzygrupowe

W 30 3 egzamin
X

0911- P-SP- PS-OS

Ochrona środowiska

K 30 3 egzaminOgółem: 360 36

Legenda:

W – wykład
Ćw – ćwiczenia
L - laboratorium
Lt – laboratorium terenowe
K – konwersatorium
Sp – seminarium przedmiotowe
Sd – seminarium dyplomowe