Program specjalizacji

Psychologia Kliniczna

Program specjalizacji Psychologia Kliniczna obejmuje 4 semestry nauki, w czasie których student musi zdobyć 36 punktów ECTS
oraz odbyć 360 godzin zajęć.


Psychologia Kliniczna


Semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

VII

0911- P-SP- PK-PZ

Psychologia zdrowia

W

30

3

egzamin

VII

0911- P-SP- PK- PKD

Psychologia kliniczna dorosłych

W

30

3

egzamin

VII

0911- P-SP- PK-TI

Trening interpersonalny
L 15 2 zal. na ocenę
VII

0911- P-SP- PK- PSO

Psychosomatyka

W 15 1 egzamin
VIII

0911- P-SP- PK-IK

Interwencja kryzysowa

W 30 3 egzamin
VIII

0911- P-SP- PK- PKDM

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

W 30 3 egzamin
VIII

0911- P-SP- PK- PKDM

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Ćw 30 3 zal. na ocenę
IX

0911- P-SP- PK-PM

Psychologia stosowana w medycynie
W 15 2 egzamin
IX

0911- P-SP- PK- PSTE

Psychoterapia

W 15 2 egzamin
IX 0911- P-SP- PK- PON

Podstawy oceny neuropsychologicznej

W 30 3 egzamin
IX 0911- P-SP- PK- PON

Podstawy oceny neuropsychologicznej

Ćw 30 2 zal. na ocenę
X

0911- P-SP- PK- DPPK

Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej
Ćw 30 3 zal. na ocenę
X

0911- P-SP- PK- UPP

Umiejętności pomocy psychologicznej

L 30 3 zal. na ocenę
X 0911- P-SP- PK- DTP Diagnoza i terapia pacjentów nie-psychotycznych K 30 3 egzamin
Ogółem: 360 36

Legenda:

W – wykład
Ćw – ćwiczenia
L - laboratorium
Lt – laboratorium terenowe
K – konwersatorium
Sp – seminarium przedmiotowe
Sd – seminarium dyplomowe