Program specjalizacji

Neuropsychologia

Program specjalizacji Neuropsychologia obejmuje 4 semestry nauki, w czasie których student musi zdobyć 36 punktów ECTS
oraz odbyć 360 godzin zajęć.


Neuropsychologia


Semestr

Kod przedmiotu w systemie USOS

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Forma zaliczenia

VII

0911- P-SP- NP- WN1

Wyzwania neuronauk I

W

30

4

egzamin

VII

0911-P-SP- NP- WNK

Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej

W

30

3

egzamin

VII 0911-P-SP- NP- WNK Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej Ćw 30 2 zal. na ocenę
VIII

0911- P-SP- NP- WN2

Wyzwania neuronauk II W 30 4 egzamin
VIII

0911- P-SP- NP- NEUR

Neurorehabilitacja

W 30 3 egzamin
VIII

0911- P-SP- NP- NEUR

Neurorehabilitacja

Ćw 30 2 zal. na ocenę
IX 0911- P-SP- NP- PON Podstawy oceny neuropsychologicznej W 30 3 egzamin
IX 0911- P-SP- NP- PON Podstawy oceny neuropsychologicznej Ćw 30 2 zal. na ocenę
IX 0911- P-SP- NP- NOB Neurobrazowanie W 30 4 egzamin
X 0911-P- SP-NP- NAN Neuroanatomia W 30 3 egzamin
X 0911- P-SP- NP- NKD Neuropsychologia kliniczna dziecka W 15 2 egzamin
X 0911- P-SP- NP- NPS Neuropsychiatria W 15 2 egzamin
X 0911- P-SP- NP- ZMT Zastosowanie metod testowych w ocenie neuropsychologicznej W 30 2 egzamin
Ogółem: 360 36

Legenda:

W – wykład
Ćw – ćwiczenia
L - laboratorium
Lt – laboratorium terenowe
K – konwersatorium
Sp – seminarium przedmiotowe
Sd – seminarium dyplomowe