Organizacja roku 2022/2023

Kalendarz akademicki 2022/2023

Kalendarz akademicki roku akademickiego 2022/2023


Inauguracja 3 października 2022 r.
SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2022 r. do 14 lutego 2023 r.
Zajęcia dydaktyczne

od 4 października 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.

Wakacje zimowe

od 23 grudnia 2022 r. do 8 stycznia 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne

od 9 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa

od 7 lutego 2023 r. do 18 lutego 2023 r.

Święto Uniwersytetu 19 lutego 2023 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa

6 marca 2023 r. do 19 marca 2023 r.*SEMESTR LETNI

od 6 marca 2023 r. do 30 września 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne

od 6 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.

Wakacje wiosenne

od 6 kwietnia 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne

od 12 kwietnia 2023 r. do 29 czerwca 2023 r.

Egzaminacyjna sesja letnia

od 30 czerwca 2023 r. do 13 lipca 2023 r.

Wakacje letnie

od 14 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.

Egzaminacyjna sesja poprawkowa od 1 września 2022 r. do 14 września 2023 r.*

*Ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć i zdania wszystkich egzaminów objętych planem studiów
w semestrze zimowym upływa 19 marca 2023 r., a w semestrze letnim 20 września 2023 r.


W celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów ustala się, że:

1) 10 listopada (czwartek) 2022 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek;
2) 31 stycznia (wtorek) 2023 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek;
3) 14 czerwca (środa) 2023 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.


1. Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1920):

1) 1 listopada 2022 r. (Wszystkich Świętych);
2) 11 listopada 2022 r. (Narodowe Święto Niepodległości);
3) 6 stycznia 2023 r. (Święto Trzech Króli);
4) 1 maja 2023 r. (Święto Państwowe);
5) 3 maja 2023 r. (Święto Narodowe Trzeciego Maja);
6) 28 maja 2023 r. (Zielone Świątki);
7) 8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało).

2. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:
1) 3 października 2022 r. (inauguracja roku akademickiego);
2) 31 października 2022 r.;
3) 2 listopada 2022 r.;
4) 2 maja 2023 r.;
5) 12-14 maja 2023 r. (juwenalia w Collegium Medicum);
6) 19-21 maja 2023 r. (juwenalia w Toruniu).