Organizacja roku 2020/2021

Kalendarz akademicki 2020/2021

Kalendarz akademicki roku akademickiego 2020/2021


Inauguracja 1 października 2020 r.
SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2020 r. do 21 lutego 2021 r.
Zajęcia dydaktyczne od 5 października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r..
Wakacje zimoweod 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.
Zajęcia dydaktyczneod 4 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.
Egzaminacyjna sesja zimowaod 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r.
Święto Uniwersytetu 19 lutego 2019 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa
15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.*


SEMESTR LETNIod 22 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r.
Zajęcia dydaktyczne
od 22 lutego 2021 r. do 1 kwietnia 2021 r.
Wakacje wiosenne
od 2 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
Zajęcia dydaktyczne
Od 7 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.
Egzaminacyjna sesja letniaod 16 czerwca 2021 r. do 29 czerwca 2021 r.
Wakacje letnieod 30 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r
Egzaminacyjna sesja poprawkowa od 1 września 2020 r. do 14 września 2021 r.*

*Ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć i zdania wszystkich egzaminów objętych planem studiów
w semestrze zimowym upływa 28 lutego 2021 r., a w semestrze letnim 20 września 2021 r.

Pełna informacja o organizacji roku akademickiego 2019/2020 znajduje się w Zarządzeniu Nr 1117 z dnia 29 maja 2020 r.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.):
1) 1 listopada 2020 r. (Wszystkich Świętych),
2) 11 listopada 2020 r. (Narodowe Święto Niepodległości),
3) 6 stycznia 2021 r. (Święto Trzech Króli),
4) 1 maja 2021 r. (Święto Państwowe),
5) 3 maja 2021 r. (Święto Narodowe Trzeciego Maja),
6) 23 maja 2021 r. (Zielone Świątki),
7) 3 czerwca 2021 r. (Boże Ciało).
2. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:
1) 1 października 2020 r. (inauguracja roku akademickiego),
2) 2 października 2020 r. (dzień do dyspozycji dziekanów),
3) 14-15 maja 2021 r. (juwenalia w Collegium Medicum),
4) 20-22 maja 2021 r. (juwenalia w Toruniu).