Zmiany w Kalendarzu Akademickim

Zmiany w organizacji roku akademickiego

  31.10.2022   admin


Drodzy Studenci


Z powodu oszczędności energii w sezonie grzewczym władze Uczelni wprowadziły kilka istotnych zmian w organizacji roku akademickiego 2022/2023.


  1. Semestr zimowy został wydłużony o pięć dni i potrwa do 19 lutego 2023 r.
  2. Wydłużone zostaną również wakacje zimowe, które rozpoczną się 23 grudnia 2022 r., a zakończą 8 stycznia 2023 r.
  3. Po przerwie studenci i studentki wrócą na zajęcia 9 stycznia.
  4. Egzaminacyjną sesję zimową zaplanowano między 7 a 18 lutego.
  5. Po święcie Uniwersytetu rozpocznie się semestr letni ale od 20 lutego do 5 marca potrwa przerwa w zajęciach dydaktycznych.
  6. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim rozpoczną się 6 marca. Pierwsze dwa tygodnie będą również czasem poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
  7. Termin wakacji wiosennych pozostał bez zmian.
  8. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim potrwają do 29 czerwca, a sesja egzaminacyjna została zaplanowana między 30 czerwca a 13 lipca 2023 r.

Ramową organizację roku akademickiego w części toruńskiej i bydgoskiej określa Zarządzenie Rektora nr 153, którego pełną treść można znaleźć tutaj: https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/rok_akademicki/153-nowa-organizacja-roku-2022-23-1.pdf