Zjazd PSPS

XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

  16.09.2017   admin


XIV Zjazd

Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zjazd rozpoczął się w piątek 15 września o godz. 10:00 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK przy ul. Chopina 12/18. W uroczystym otwarciu Zjazdu będą uczestniczyli rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK oraz prof. dr hab. Dariusz Doliński z Uniwersytetu SWPS. Wykład inaugurujący pt. „Values and Subjective Well - Being: What we know and what we want to know”wygłosił prof. Shalom Schwartz. W sobotę 16 września (o godz. 9:00) było można wysłuchać wystąpienia pt. „A Challenge for a Carbon - Negative Society” prof. Roberta Gifforda. - dostępne na naszym kanale

Program Zjazdu był bardzo bogaty. Tematy poszczególnych sesji dotyczyły m.in. „Społecznego kontekstu emocji”, „Roli metaforycznego języka w postawach wobec pomagania uchodźcom”, „Orientacji politycznej a oceny moralnej codziennych zachowań”. Uczestnicy wykładów zastanowią się np. nad tym „Czy good luck to cecha wydarzeń czy osobista, stabilna siła?...” i porozmawiają „…O ludzkiej wierze w fart i jego doświadczenie” oraz „Intensywności i specyfice reakcji psychologicznych wobec cierpienia innych osób i agresji w wirtualnej rzeczywistości”. Oprócz sesji odbyły się panele dyskusyjne (m.in. o „Praktycznych zastosowaniach psychologii (pro)środowiskowej” z udziałem wyjątkowego gościa o. Stanisława Jaromiego) i sesje plakatowe.

Była to pierwsza konferencja psychologiczna zorganizowana przez Katedrę Psychologii UMK

Przewodniczącą Komitetu Naukowego konferencji była prof. dr hab. Maria Lewicka, kierownik Katedry Psychologii UMK, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr Aleksandra Cisłak-Wójcik, pracownik Katedry Psychologii UMK.