Zakład Etologii na Behaviour2017

Prof. Trojan reprezentował Polskę na obradach Międzynarodowej Rady Etologów

  11.08.2017   admin


W dniach 30 lipca - 4 sierpnia odbyła się 35 Międzynarodowa Konferencja Etologiczna w Estoril (Portugalia). To największa i najstarsza konferencja integrująca badaczy zachowania wszystkich gatunków zwierząt w tym człowieka o etologicznym profilu.. W tym roku Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej był reprezentowany przez dr Judytę Gulatowską, mgr Julię Sikroską oraz prof. Macieja Trojana. Po raz pierwszy w historii to właśnie pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernia Stanowili największą grupę badaczy z polskich ośrodków akademickich. Oprócz Torunia reprezentowana była także Warszawa, Poznań oraz Wrocław.

W czasie konferencji (raz na dwa lata) zbiera się Międzynarodowa Rada Etologów (ICE). W skład Rady wchodzi (poza wyjątkami) po jednym przedstawicielu danego kraju. W tym roku polskie środowisko nauk behawioralnych reprezentował podczas obrad rady prof. Trojan.

W konferencji wzięło udział ok 950 uczestników reprezentujących środowisko biologów, etologów i psychologów zajmujących się badaniem zachowania.

Następna odbędzie się w 2019 roku w USA na Uniwersytecie Chicagowskim tak ważnym z punktu widzenia historii psychologii także psychologii porównawczej, a kolejna - Behaviour 2021 - w Niemczech.

Przypominamy, że Psychologia w Toruniu to jedyny w Polsce kierunek studiów gdzie tak duży nacisk kładzie się na psychologię porównawczą i ewolucyjną oraz gdzie można wybrać specjalizację Stosowana Psychologia Zwierząt.