Wyniki I tury zapisów

Wyniki I tury zapisów na specjalizacje

  27.05.2020   admin


Drodzy Studenci


Zakończyła się pierwsza tura zapisów na specjalizacje, w której wzięło udział 59 osób. Zakończono nabór na specjalizację Psychologia Kliniczna - niestety część osób nie dostała się na tą specjalizację z powodu zbyt słabej średniej z 5 semestrów studiów (min. 4,05). Łącznie przyjęto na specjalizacje 18 osób.

  • Wszystkie osoby, które zapisały się na pozostałe specjalizacje są przyjęte.
  • Każdy przyjęty dostanie e-mail z dokumentem potwierdzającym przyjęcie na specjalizacje.
  • 3 specjalizacje posiadają jeszcze wolne miejsca więc będzie można zapisać się na nie w drugiej turze zapisów. (Psychologia Społeczna i Środowiskowa - 2 wolne miejsca, Stosowana Psychologia Zwierząt - 6 wolnych miejsc, Neuropsychologia - 8 wolnych miejsc). O przyjęciu w przypadku większej liczby chętnych decydować będzie średnia z pięciu semestrów.
  • W drugiej turze będzie też można wybrać tzw. specjalizację ogólną. W tym przypadku średnia nie decyduje o przyjęciu.

Druga tura zapisów będzie miała miejsce w dniach 1.06 od godziny 9.00 do 2.06. do godziny 20.00.