Wyniki I Tury zapisów

Wyniki I Tury zapisów na specjalności 2019/2021

  19.05.2019   admin


W dniu 19.05.br. o godzinie 22.00 zakończyła się I TURA zapisów na specjalności.

Na specjalizację Psychologia Kliniczna zapisało się więcej chętnych niż miejsc (37/15) co oznacza, że na jedno miejsce przypada 2,45 kandydatów i niezbędny jest proces selekcji.

Przypominamy, że jedynym kryterium selekcyjnym jest średnia ocen z 5 semestrów studiów.

UWAGA! Osoby, które studiowały przynajmniej jeden semestr poza UMK, a nie dostarczą do 20.05.br do godziny 15.00 na adres sekretariatu psychologia@umk.pl danych dotyczących stopni uzyskanych na innych uczelniach nie będą brane pod uwagę, gdyż niemożliwe będzie policzenie średniej z pięciu semestrów studiów w ich przypadku.

Decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury otrzymają Państwo pocztą elektroniczną najpóźniej do 27.05.br.


W przypadku pozostałych specjalności wszyscy zapisani w I TURZE studenci zostali przyjęci. Gratulujemy.

Do II TURY zapisów wchodzą: Neuropsychologia, Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa, Stosowana Psychologia Zwierząt.

Przypominamy, że w 2 TURZE można wybrać Specjalność OGÓLNĄ. Nie ma ona limitu miejsc, a student realizuje własny program z kursów na których oferowane są wolne miejsca dla osób spoza 4 specjalizacji.

W czasie II TURY mają prawo zapisywać się wszyscy studenci 3 roku, niezależnie czy są już przyjęci na jakąś specjalność czy też nie.
Jednak deklaracja, że np. chce się realizować drugą specjalność równolegle jest wiążąca. Prosimy o przemyślane zapisy.

II Tura będzie miała miejsce w dniach 28.05-30.05


Powodzenia!