Wykład z prymatologii

Wstęp do prymatologii kognitywnej

  25.05.2017   admin


W ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. Macieja Trojana pt. Wstęp do prymatologii kognitywnej.

Wykładu będzie można słuchać i oglądać w odcinkach co tydzień począwszy od 29 maja br.

Program Copernicus College zawiera też wiele innych ciekawych wykładów i wszystkie są ogólnodostępne nieodpłatnie po dokonaniu rejestracji.

Serdecznie zapraszamy!