Wykład prof. Francuza

Uwikłani w media

  15.06.2018   admin


W piątek 22.06 o 17.00 na zaproszenie Katedry Psychologii UMK odbędzie się wykład "Uwikłani w media", który wygłosi prof. dr hab. Piotr Francuz. Ostatnio nasz Wydział gościł profesora Francuza z wykładem dotyczącym neuroestetyki podczas toruńskiego Tygodnia Mózgu. Tym razem zapowiada się pasjonujące wykład i dyskusja poświęcone zagadnieniu wpływu nowych technologii multimedialnych na umysł i kondycję człowieka, a także rewizji w tym kontekście takich pojęć jak prawda, rzeczywistość lub poznanie... \


Do świata, w którym żyjemy mamy dostęp wyłącznie za pośrednictwem zmysłów. To one dostarczają nam danych odnośnie do tego co dzieje się wokół nas i w nas. Czy jednak rzeczywiście dostarczają nam informacji o tym świecie czy raczej tylko o stanie swojego pobudzenia? Czy na podstawie danych zmysłowych dowiadujemy się, jaki jest świat czy może raczej każdy z nas żyje w świecie, który jest tylko subiektywną interpretacją tych danych? Pytania te rodzą kolejne problemy, np. dotyczące wiarygodności, obiektywności, a nawet prawdziwości naszej wiedzy o otaczającym nas świecie. Na gruncie filozofii były one obecne od wieków, ale dzisiaj nabierają one szczególnego znaczenia. Nowe media wizualne, audialne, haptyczne, kinestetyczne, węchowe i smakowe stymulujące zmysły za pomocą intencjonalnie wytwarzanych artefaktów coraz bardziej oddalają nas od tzw. rzeczywistości. Narodziły się dziesiątki tysięcy lat temu na skalnych ścianach, a w nieodległej przyszłości mogą zawładnąć naszą tożsamością. Czy i jaki zatem jest ten świat, a także kim my w nim jesteśmy?


Serdecznie zapraszamy 22.06 o godz. 17.00 w s. I w Harmonijce (ul. Fosa Staromiejska 1a)