Wybory Tutorów '21

28 czerwca - 9 lipca

  27.06.2021   admin


Jak co roku. pod koniec czerwca i na początku lipca mają miejsce wybory opiekunów na następny rok akademicki.

Studenci I roku wybierają opiekuna naukowego. Studenci II roku opiekuna pracy rocznej. Studenci 3 roku wybierają promotora pracy magisterskiej.

Spotkania i rozmowy podobnie jak w zeszłym roku będą prowadzone zdalnie na platformie TEAMS w zespole DYŻURY.

Studenci mogą umawiać się inwidualne przez e-mail. Mogą korzystać z dyżurów wykładowców lub korzystać ze specjalnego pasma dyżurów dodatkowych w środę(30.06) i czwartek (01.07) od 12.00 do 14.00.

Każdy student I,II oraz III roku ma obowiązek wybrać opiekuna do 9 lipca. Zasady oraz oferta dostępne są na stronie:

http://psychologia.umk.pl/studia/wybory-tutorow202...

POWODZENIA