Wybory Tutorów 2020

Informacje wstępne

  07.06.2020   admin


Dnia 5.06 zakończyły się wybory specjalizacji. Studenci III roku podzielili się na 5 grup. Psychologia Kliniczna i Praktyczna Psychologia Społeczna i Środowiskowa mają po 18 słuchaczy. Neuropsychologia 15 osób. Stosowana Psychologia Zwierząt na 10 adeptów, a Psychologia Ogólna 8. Łącznie na specjalizacje dostało się 69 osób.

Pod koniec czerwca między od poniedziałku 29 do piątku 3 lipca pracownicy Instytutu będą odbywać wirtualne dyżury na platformie TEAMS - (plan dyżurów będzie podany w późniejszym terminie) - gdzie podczas spotkań będzie można zapisać się do wybranego Tutora (spis tutorów będzie dostępny na stronie po 26 czerwca).

Studenci obecnego I roku wybierają opiekuna - doradcę, Studenci obecnego II roku wybierają opiekuna pracy rocznej, a Studenci III roku wybierają promotora pracy magisterskiej.

Wybór tutora jest obowiązkowy i musi się dokonać do 10 lipca.

Więcej szczegółów niebawem.
Previous III tura