Wybory specjalizacji

Zebranie organizacyjne dla studentów III roku