Wizyta Tetsuro Matsuzawy

Pierwsza wizyta prof. Tetsuro Matsuzawy w Toruniu na UMK

  09.05.2018   admin


Pod koniec maja będzie gościł na zaproszenie Katedry Psychologii UMK jeden z najwybitniejszych psychologów zajmujący się od ponad 40 lat zachowaniami szympansów - prof. Tetsuro Matsuzawa z Kyoto University.
Profesor Matsuzawa prowdzi badania i obeserwacje zachowań szympasnów zarówno w laboratorium, jak i na wolności. Jego główny projekt "Ai-project" prowadzony w Primate Research Institute (Kyoto University) zaczął się w roku 1978. Szympansica o imieniu Ai nauczyła się posługiwać cyframi arabskimi prezentując rozumienie zarówno kardynalnego jak i porządkowego aspektu liczby (Matsuzawa, 1985, NATURE). W tej chwili w PRI żyje już drugie pokolenie szympansów, a Ayumu syn Ai często wiele zadań wykonuje z większą sprawnością niż jego matka.

Prace terenowe prof. Matsuzawa ropoczął w Bossou-Nimba, w Gwinei, w roku 1986 roku, koncentrując się na wykorzystaniu przez szympansy narzędzi. Prof. Matsuzawa jest unikatowym typem badacza - prymatologa. W swojej pracy próbuje syntetyzować dane uzyskane z prac terenowych oraz w laboratoriach PRI, aby lepiej zrozumieć umysł szympansów, aby poznać ewolucyjne pochodzenie ludzkiego umysłu. Jest autorem 205 publikacji oraz 4 książek. Otrzymał kilka nagród, w tym Nagrodę Jane Goodall w 2001 r., oraz Medal with Purple Ribbon w 2004 r. i Człowiek kultury za zasługi w 2013 r.

Teraz będzie to 3 wizyta w Polsce, jednak po raz pierwszy prof. Matsuzawa odwiedzi UMK i Toruń, gdzie 29 maja o godzinie 16.45 - wygłosi wykład w auli Collegium Humanisticum. Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników naukowych a zwłaszcza psychologów, kognitywistów oraz biologów, a także wszystkich, którzy interesują się ewolucjonizmem, zachowaniami zwierząt, genezą ludzkiego umysłu. To jedyny wykład w Polsce w czasie tej wizyty i jedyna szansa by spotkać się z wibitnym naukowcem i niezwykłym człowiekiem jakim jest Tetsuro Matsuzawa

Tetsuro Matsuzawa obecnie zajmuje następujące stanowiska:

Distinguished Professor, Kyoto University Institute for Advanced Study,

with Joint Appointment as Professor, Primate Research Institute of Kyoto University

Coordinator, Leading Graduate Program in Primatology and Wildlife Science, Kyoto University

General Director, Japan Monkey Centre

President, Academic Alpine Club of Kyoto


#

Tetsuro Matsuzawa wraz z szympansicą Ai oraz jej synem Ayumu. Matsuzawa jest jednym z nielicznych badaczy w Japonii i na świecie pracujących w bezprośrenim kontakcie z szympansami.


#

Tetsuro Matsuzawa i Fromo Dore - przewodnik obszaru Seringbara (Gwinea)


#

Stacja terenowa Uniwersytetu Kyoto w Bossou w Gwinei. Od lewe: Professor Matsuzawa, Leigh Anna Young, oraz Dr Catherine Hobaiter. Zdaniem prof. Mastuzawy ciężką terenową pracę w dżungli wytrzymują głównie kobiety.#

Tetsuro Matsuzawa oraz Frans de Waal


#

Tetsuro Matsuzawa wręcza Jane Goodall szal z grafiką wykonaną przez Ai


#

Tetsuro Matsuzawa wita się z Kikumaru psem prof. Hasegawy


#

W czasie jednego z licznych wykładów


#

Współpracownicy i słuchacze ostatniego uroczystego wykładu prof. Matsuzawy przed jego przejściem na emeryturę
- 12 marca 2016 roku.

#

W czasie wizyty w Primate Research Instutute w lipcu 2016 roku. Na dachu habitatu dla szympasnów. Od lewej prof. Tetsuro Matsuzawa oraz Maciej Trojan i Julia Sikorska z Zakładu Etologii i Psychologii Porównawczej Katedry Psychologii UMK

Maciej Trojan jako jedny naukowiec z Polski jest członkiem międzynardowego zespołu Leading Graduate Program in Primatology and Wildlife Science (PWS) działającego przy PRI.


Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem wywiadu jakiego Tetsuro Matsuzawa udzielił w czasie pierwszej wizyty studentom Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.