Webinar z Interwencji kryzysowej

Interwencja kryzysowa w pomaganiu drugiemu człowiekowi

  22.03.2022   admin


Koło Naukowe Popularyzowania Psychologii „Animus”

zaprasza na webinar: Interwencja kryzysowa w pomaganiu drugiemu człowiekowi - "Ja" jako "pomagacz", który poprowadzony będzie przez psycholog mgr Natalię Wiśniewską, oraz mgr Grzegorza Drumowicza - pracownika socjalnego z Działu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

#


W trakcie spotkania poruszone zostaną między innymi następujące kwestie:

Jak sobie radzić z emocjami i napięciem w sytuacji kryzysu?
Czym jest trauma a czym PTSD?
Podstawy działań w ramach Interwencji Kryzysowej
Jak dbać o siebie podczas pracy w tak wymagających warunkach?

Webinar odbędzie się w środę 23.03.2022r. o godzinie 18:30, zdalnie - na platformie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aF9aigEtYRWfja-L9h1Zo8t5LP_2O44312PxWv5OfcCQ1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=aa5c123b-04a5-49a5-80f7-ed339afa5cc4&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324