Ważne dla kandydatów

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych

  15.07.2016   admin


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW,
KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA NA STUDIA


Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości,
  • oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
  • 2 egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za kształcenie,
  • 1 aktualną, kolorową fotografię (oraz jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),
  • poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego.


Termin składania dokumentów:

  • 15.07.2016 (pt.) i 18.07.2016 (pn.) - 20.07.2016 (śr.) - w godz. 9.00-18.00
  • 16.07.2016 (sob.) – w godz. 9.00-14.


Miejsce składania dokumentów:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Aula UMKPoprzedni Zaproszenie
Następny Hity rekrutacji