Utworzenie Psychologii na UMK

Uchwała Senatu z dnia 15 grudnia 2015 roku

  15.12.2015   admin


Senat UMK na posiedzeniu 15 grudnia przyjął uchwałę o utworzeniu nowego kierunku - psychologii. Studia ruszą w roku akademickim 2016/2017. Psychologia na UMK ma szansę stać się jedną z najmocniejszych w Polsce.
Kadrę psychologii tworzyć będą wybitni specjaliści z najsilniejszych polskich ośrodków, którzy zdecydowali się przeprowadzić na stałe do Torunia. Na ich czele stanie prof. Maria Lewicka z Uniwersytetu Warszawskiego, której ojciec prof. Andrzej Lewicki już w 1945 r. podejmował próby utworzenia psychologii na UMK. Niestety, po kilku latach prowadzenia studiów decyzje władz politycznych spowodowały zamknięcie kierunku, a sam prof. Lewicki musiał przenieść się do Poznania.

Studia mają mieć charakter interdyscyplinarny, psychologowie będą współpracować nie tylko z Collegium Medicum, kognitywistami czy socjologami, ale np. z geografami w zakresie badań nad zachowaniem ludzi w środowisku miejskim.

Nowy kierunek zostanie uruchomiony w roku akademickim 2016/2017.