Tydzień Wielkich Pytań

Debata pt. Jak bardzo umysły zwierząt różnią się od naszych?

  23.10.2016   admin


W czwartek 20 października w redakcji tygodnika Polityka w ramach Tygodnia Wielkich Pytań odbyła się debata z udziałem prof. Bogusława Pawłowskiego, prof. Macieja Trojana i dr Szymona Drobniaka, poświęconą umysłom zwierząt.

Tematem było pytanie: Jak bardzo umysły zwierząt różnią się od naszych? Goście skupili się na ewolucji różnych funkcji umysłu twierdząc zgodnie, że ludzki umysł, chociaż ma pewne specyficzne cechy to jednak jest efektem ewolucyjnego procesu, a wiele funkcji działa także w umysłach innych zwierząt.


Dyskusję poprowadził red. Łukasz Kwiatek jako współorganizator z ramienia krakowskiego Copernicus Center.

Prof. Bogusław Pawłowski jest psychologiem ewolucyjnym i antropologiem, kierownikiem Katedry Biologii Człowieka na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK jest psychologiem i etologiem, kieruje pracami Zakładu Etologii i Psychologii Porównawczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr Szymon Drobniak jest biologiem ewolucyjnym, pracuje w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łukasz Kwiatek jest członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i redaktorem działu Nauka "Tygodnika Powszechnego".