Termin złożenia pracy rocznej

Zbliża się ostateczny termin złożenia pracy rocznej

  09.09.2020   admin


Ważny komunikat dla studentów rozliczających III rok studiów.


Przypominamy, że termin rozliczenia pracy rocznej mija wyjątkowo późno w tym roku bo 15 września. Procedura złożenia pracy ze względu na COVID19 jest następująca. Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji pracy przez opiekuna Student ma obowiązek wysłać prace w formacie PDF na adres psychologia @ umk.pl do 15 września do godziny 23:59. Nie przysłanie pracy w tym terminie oznacza że praca nie została złożona i nie może podlegać ocenie. (praca musi zostać sprawdzona w programie antyplagiatowym, a stopnie opiekun i recenzent muszą uzgodnić do 20 września kiedy mija termin rozliczenia roku.Prosimy o nadesłanie prac już teraz. Wszelkie prace nadesłane po 15 września nie będą uwzględniane w rozliczeniu roku 2019/2020.