Aktualności

W tej sekcji można znaleźć bieżące informacje dotyczące studiów oraz działalności pracowników i studentów Instytutu Psychologii UMK.


#
Aug / 17 / 2022 admin
Witamy nowych Studentów

Witamy nowych Studentów I roku

#
Sep / 26 / 2020 admin
Immatrykulacja I roku

Informacje o inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym