Aktualności

W tej sekcji można znaleźć bieżące informacje dotyczące studiów oraz działalności pracowników Katedry Psychologii Wydziału Humanistycznego UMK.


#
Oct / 07 / 2020 admin
Wywiad z dr Małgorzatą Gut

Niektórzy nie ocenią nawet, czy dobrze wydano im resztę. Matematyka uczy myśleć, tylko źle jej uczymy

#
Jan / 17 / 2020 admin
O dyskalkulii w prasie

Wywiad z dr Gut w Expresie Bydgoskim

#
Nov / 08 / 2016 admin
Prokalkulia 6-9

​Pierwsze w Polsce komputerowe narzędzie wspierające ocenę kompetencji matematycznych u dzieci – powstało w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK