Aktualności

W tej sekcji można znaleźć bieżące informacje dotyczące studiów oraz działalności pracowników i studentów Instytutu Psychologii UMK.


#
Mar / 27 / 2019 admin
dr Małgorzata Gut członkiem zespołu

doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Diamentowy Grant” oraz „Iuventus Plus”