Aktualności

W tej sekcji można znaleźć bieżące informacje dotyczące studiów oraz działalności pracowników i studentów Instytutu Psychologii UMK.


#
Oct / 27 / 2023 admin
Studenckie sprzątanie

Studentki Psychologii Koła Naukowego "Columba" posprzątały teren przy budynku Instytututu Psychologii

#
Apr / 22 / 2023 admin
Pani Łąka

Zasiano kwietną łąke Instytutu Psychologii

#
Mar / 02 / 2023 admin
Powrót do tradycji

Zimowy wyjazd Studentów Koła Naukowego Psychologii Zwierząt Columba