Światowy Dzień Szympansa '19

Światowy Dzień Szympansów - edycja 2019

  13.07.2019   admin


14 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Szympansa.

Światowy Dzień Szympansów jest świętem szympansów i okazją do podniesienia świadomości na temat istotnej potrzeby udziału w życiu międzynarodowym w ich opiece, ochronie i ochronie na wolności oraz w niewoli jako zagrożonego gatunki. Celem Światowego Dnia Szympansów jest uczczenie naszego najbliższego żyjącego kuzyna w królestwie zwierząt; podnoszenie świadomości na temat zagrożeń, na jakie napotykają w środowisku naturalnym, w tym utraty siedlisk, chorób i nielegalnego handlu dziką fauną i florą; oraz promowania ich właściwej opieki w sytuacjach niewoli. Aby dowiedzieć się więcej o Światowym Dniu Szympansów, odwiedź stronę worldchimpanzeeday.org.

Pamiętaj! Jeszcze sto lat temu Afrykę zamieszkiwało wg różnych szacunków od 1 do 2 milionów osobników. Dziś populacja szympansa zwyczajnego liczy mniej niż 400 000 osobników, a szympansa bonobo tylko 40 000 osobników. Szympansy jak i inne naczelne są zagrożone wyłącznie z powodu działalności człowieka.

#

#

#


#

#