Sukcesy naszych Studentów

Grants4NCUStudents

  27.12.2021   admin


Aż 5 na 6 grantów w ramach programu Grants4NCUStudents na naszym Wydziale to granty uzykane przez naszych Studentów psychologii.


Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs skierowany był do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK oraz doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach uniwersyteckich centrów doskonałości).


Oto projekty które uzyskały granty:Konrad Kozłowski: Does the mere presence of cell phones impair our cognitive skills? Regarding delay of gratification and fear of missing out (PSYCHOLOGIA)

Łukasz Grabowski: Neurophysiological and psychopathological research on the subtypes of unipolar affective disorder (PSYCHOLOGIA)

Marta Szymańska: The relationship between the cognitive processing of time and numerical information in children. An impact of music education. (PSYCHOLOGIA)

Martyna Olszewska: The influence of activation and valence of emotions on artistic creativity - the significance of individual levels of creativity.(PSYCHOLOGIA)

Kamila Stechaniak: The visit of sexually non-cohabiting persons to a gynecologist from the perspective of Assigned Female At Birth patients (SOCJOLOGIA)